Nguyễn Đức Tân

0 50

Họ và tên:              Nguyễn Đức Tân

Lớp :                      CX16CLCB

Khoa :                    Viện Đào tạo quốc tế IEC

Hoạt động :            Thành viên Ban Đối ngoại, trực thuộc Phòng Đối ngoại trường ĐH GTVT TP.HCM.

Cashier tại Gamesh Restaurant India Cuisine

Tình nguyện viên tại American Center HCMC và Master’s Cup

Thành tích :           TOEIC 640

Vị trí trong CLB :  Hỗ trợ kỹ thuật

Comments
Loading...