Practice Tests for the TOEIC Tests

0 425

TOEIC là chữ viết tắt của Test of English for International Communication là một kỳ thi trắc nghiệm tiếng Anh trong Giao Tiếp Quốc Tế, nhằm kiểm tra trình độ tiếng Anh dành cho những học viên có tiếng mẹ đẻ không phải là Anh ngữ. Chứng chỉ TOEIC do Viện Kiểm Định Giáo Dục Mỹ ETS cấp, điểm thi TOEIC thể hiện năng lực giao tiếp tiếng Anh trong môi trường làm việc. Kỳ thi này không đòi hỏi vốn kiến thức hay từ vựng chuyên biệt, mà chỉ nhằm đánh giá năng lực giao tiếp tiếng Anh trong hoạt động giao tiếp hàng ngày.

Quyển sách này có 4 bài kiểm tra theo đúng chuẩn đề thi TOEIC để mình luyện tập, nội dung nhấn mạnh và tập trung vào 2 kỹ năng: Listening & reading – là phần thi chủ yếu của các kỳ thi TOEIC.
Phần nghe khá đa dạng phong phú, có chú thích rõ ràng ờ phần giải đáp cuối quyển sách, phần đọc (có cả ngữ pháp và đọc hiểu) nội dung cũng khá rõ ràng.
Link download sách và Audio: Download here

Comments
Loading...