Trần Quyết Thắng

0 51

Họ và tên:              Trần Quyết Thắng

Lớp :                      DC15A

Khoa :                    Điện – Điện tử viễn thông

Hoạt động :            Leader of Speaking Team in Youth’ Foreign Language School (3 tháng)

Thành tích :           TOEIC 800+

Vị trí trong CLB :  Hỗ trợ chuyên mục Movies of the week – Thành viên SBU 3

Comments
Loading...