Phạm Minh Nhật

0 63

Họ và tên:                 Phạm Minh Nhật

Lớp :                          HH14A

Khoa :                       Hàng hải

Hoạt động :              Thành viên Ban Đối ngoại, trực thuộc Phòng Đối ngoại trường ĐH GTVT TP.HCM.

1 trong 3 sinh viên trường ĐH GTVT TP.HCM tham gia Chương trình trao đổi hè 2017 (International Summer School) tại trường ĐH Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc (KMOU) (Busan, Hàn Quốc).

Vị trí trong CLB :  Hỗ trợ kỹ thuật và học thuật

Comments
Loading...