Nguyễn Tiến Phước Nhân

0 147

Họ và tên:              Nguyễn Tiến Phước Nhân

Lớp :                      HH15A

Khoa :                    Hàng hải

Hoạt động :            Nhân viên bán hàng tại hội chợ Thái Lan

Nhân viên công ty REED TRADEX THAILAND – Ban tổ chức triển lãm quốc tế về cơ khí METALEX VIETNAM 2017

Trợ giảng một lớp học tiếng Anh

Thành tích :           Học bổng từ Wagenborg, Hà Lan

Giấy khen Đạt thành tích Xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên (2016-2017).

Vị trí trong CLB :  Hỗ trợ chuyên mục Movies of the week – Thành viên SBU 3

Comments
Loading...